SKIM BANTUAN BIASISWA PERINGKAT INSTITUT PENGAJIAN TINGGI (IPT)

MAKLUMAT DAN BORANG TAWARAN BIASISWA (ONE-OFF) IPT BAGI PERINGKAT 1 SESI 2021

Permohonan baru yang LENGKAP diterima bermula 15 Disember 2020 akan diproses pada Januari 2021.

MAKLUMAN, PERINGATAN, PANDUAN DAFTAR LAMAN WEB DAN STATUS SEMAKAN PERMOHONAN

HADIAH PELAJAR CEMERLANG TAB

Insentif kepada pelajar yang telah mencapai keputusan cemerlang dalam peperiksaan awam.

SKIM BIASISWA PERSEKOLAHAN MENENGAH TAB

TAWARAN BIASISWA SEKOLAH BERASRAMA PENUH/ SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI

Permohonan terbuka kepada pelajar yang berasal dari Daerah Belaga sahaja. Pendaftaran ke Sekolah Berasrama Penuh/ Sekolah Berprestasi Tinggi melalui sekolah.

Objektif TAB 1

Membantu dan memajukan pendidikan latihan kemahiran dan teknikal kepada masyarakat di Daerah Belaga yang terbabit dengan pembinaan Projek Empangan Bakun.

Objektif TAB 2

Memperlengkap, menyelenggara dan memperbaiki mana- mana bangunan untuk tujuan pendididkan serta latihan kemahiran dan teknikal.

Objektif TAB 3

Membawa dan mempromosi peluang- peluang dalam pendidikan serta kemahiran kepada masyarakat Belaga.

selamat datang ke laman web rasmi tabung amanah bakun

Tabung Amanah Bakun telah dilancarkan bersama dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Mantan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohammad dan Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Pehin Seri (Dr) Haji Abdul Taib Mahmud pada 1 September 1996.

Tab ditubuhkan di bawah "The Charitable Trust Ordinance, 1994, Bakun Charitable Trust Declaration (Made Under Section 3)". Penubuhan tabung ini adalah khusus untuk membantu masyarakat di Daerah Belaga yang terbabit dengan pembinaan Empangan Hidro Elektrik Bakun terutamanya dalam soal pembangunan pendidikan.

 

Galeri tab

Galeri Tabung Amanah Bakun

Urus setia tabung amanah bakun (TAB)

Saloma Batok (Pembantu Tadbir)
saloma@tabungamanahbakun.org.my

Tel: 016-2601001

Romio Ding (Pegawai Eksekutif)
romio@tabungamanahbakun.org.my

Tel: 016-2601001

Pua Zern Chong (Pembantu Tadbir)
puazc@tabungamanahbakun.org.my

Tel: 016-2601001

Christine Anak Kim Hin (Pembantu Tadbir)
christine@tabungamanahbakun.org.my

Tel: 016-2601001